Den nye verden i bilder

Elevene samlet seg i Kulturverket Flammen, hvor den endelige Forestillingen skal være, for å vise for hverandre hva de har arbeidet med de siste ukene. Klasse 9C har jobbet med billedkunstner Alexis Wilderhagen: