1. trinn ved Ulverud skole starter en Gnist!


Det er stille noen minutter i gymsalen på Ulverud skole før elevene ikke lenger klarer å vente med å vise frem prosjektene sine. Det er 1. trinn ved Ulverud skole som har fått æren av å starte første etappe av kulturprosjektet Gnist i Nittedal. Fredag 19. november samlet de tre gruppene seg i gymsalen for å endelig få presentere for hverandre hva de har jobbet med de siste to ukene. Gruppene på trinnet har fått arbeide med hvert sitt felt innen kunst. De siste to ukene har elevene jobbet med fotografi, tekst og musikk. Viktigheten av samarbeid har spilt en sentral rolle for alle.

Fotosafari med iPad.


Grønn gruppe har i løpet av perioden jobbet med fotografi sammen med Christine Istad. Denne gjengen har blitt kjent med iPaden på en måte som ikke involverte det å spille. Den kan nemlig også brukes som et verktøy til å ta bilder med. Gjennom diverse øvelser tok det ikke lang tid før barna lærte at det gjaldt å holde iPaden stille slik at ikke bildene ble uskarpe. Senere dro de på fotosafari i skogen ved skolen, hvor elevene sto fritt til å velge hva de ville ta bilder av. De fantasifulle motivene ble deretter redigert og endret på, på den måten elevene selv ville. Noen tegnet over og la til ekstra farge på bildene. De ferdige bildene ble stolt vist frem på storskjerm foran de andre gruppene på trinnet.


Fra stavelser til fantasivesener

Den rød gruppen har sammen med Guro Sibeko og Martine Johansen jobbet med tekst. Gjennom forskjellige øvelser har elevene diktet opp spennende vesener med tilhørende kreative navn. En havfruelignende karakter fikk navnet Savmue, basert på rim på stavelsene i ordet havfrue. Tre av gruppens oppfinnsomme vesener fikk komme til live gjennom et rimende dikt til hver av dem. De selvskrevende diktene, med tilhørende koreografi, ble presentert med stor entusiasme foran resten av trinnet.Et eventyr av lyder

Gul gruppe har sammen med Bendik Brænne og Petter Marius Gundersen jobbet med musikk, og hatt fokus på koblingen mellom musikken og følelser. Elevene har gjennom flere øvelser lært seg å kjenne igjen musikk de selv assosierer med følelser som glede, sinne og lengsel. De har også øvd på å lage rytmer ved blant annet klapping av stavelser i navn. Slik har elevene gjennom perioden også fått en relasjon til rytmen i sine egne navn. Men en grunnforståelse for følelser og rytme knyttet til musikk og lyder, fikk elevene være med på å lage lydcollager. Det ble spilt inn forskjellige lyder, og med hjelp fra Bendik og Petter ble lydene bearbeidet i et musikkprogram. Slik kunne en lys rap bli til en monster promp. Gruppens arbeid med følelser og rytme ble presentert som en lydfil i form av et spennende eventyr, utspilt i en skog som rommet alt fra snorkende bjørner, ninjaer, ulver og marsjerende troll.


I neste etappe er det 5. trinn ved Ulverud skole som tar over prosjektet. Følg med videre!