Gnist: Reisen fra start til slutt

Ringvirkningen er formidabel. Det at idretts-  og kulturutøvere samarbeider med det de er gode på og viser at alt dette kan samhandle, er utrolig viktig for å utvikle en enda sterkere Nittedalidentitet. Rett og slett stolt nittedalsidentitet. -Anne Mette Johannesen, Prosjektleder i Nittedal

PROSJEKT GNIST I GRUNNSKOLEN


Prosjekt Gnist har vært igjennom hele grunnskolen. Først var det 1. trinn ved Ulverud Skole som fikk møte kunstnere igjennom Den Kulturelle Skolesekken. I regi av Hasse Hjortek og Arne Berggren ble elevene introdusert for og fikk jobbe med kunstnerne Bendik Brænne, Petter Marius Gundersen, Guro Sibeko, Christine Istad og Martine Johansen.


Videre tok prosjektet materialet med til 5. trinn ved Ulverud skole.

Petter Marius som sammen med Bendik Brænne hadde ansvaret for at barna skulle få fritt utløp for sin musikalske kreativitet underveis mens prosjektet var ute i grunnskolen forteller at det har vært en spennende og relativt utradisjonell tilnærming til musikkundervisning. Grunntanken var hele veien å legge minst mulig føringer for hvordan ting skulle bli eller hvordan ting skulle gjøres. Med utgangspunkt i tematikken for forestillingen hentet vi inspirasjon først og fremst fra barna selv, men også fra andres tekster og bilder. Musikalske ideer ble jobbet frem i alle mulige former som for eksempel med hele klassen krypende rundt på gulvet som en midtgardsorm, flotte tegninger, vinglass med ulik tonehøyde, lyder laget med kroppene og gjenstander i klasserommet, musikkapper på telefoner og datamaskiner og mye annet. Det vi etterhvert fikk samlet av musikalske ideer ble gitt videre til Hasse for foredling. Men det er verdt å nevne at enkelte ting under forestillingen ble fremført helt likt som det var i sin originale form - i klasserommet. Elevene gjorde en kjempeflott jobb og vi er meget stolte av jobben vi fikk gjøre sammen mede.

Tekst, musikk og visuelle bilder ble tatt videre opp til 9. trinn ved Nittedal Ungdomskole.

Her fikk elevene også jobbe med kunstnerne Aleksi Wildhagen og Sofia Knudsen.


På Bjertnes Videregående Skole fikk elevene lære seg å lage animasjonsfilmer av Linda Fagerli-Sæthren. Sammen med Tito Frey lagde elevene også kunst av søppel. De ferdige resultatene ble vist frem til resten av trinnet på Kulturverket Flammen.


Jeg håper vi klarer å finne en modell som gjør at dette prosjektet blir gjennomførbart så mange steder som mulig. Ringvirkningene i Nittedal har, som jeg har oppfattet det, vært store og viktige. Både for enkeltindivider og grupper. Gnist er kulturarbeid på sitt aller beste. Utfordrende, samlende, rørende, positivt og varig. - Petter Marius, musiker, instruktør og kapellmester Gnist

PROSJEKT GNIST I UKM

Under UKM Nittedal ble resten av Nittedal først introdusert til materialet som har oppstått i prosjektet. Det progressive ny metal-bandet The Creepers fra Rotnes i Nittedal, spilte låten «Ragnarock». Vokalist Siri Bergli Kvernbakken (23) fremførte låten «Ragnarokk» med tekst fra norrøn mytologi og melodi av Hasse Hjortek. Hovedrolleinnhaverne i Gnist - en musikal anastrofe Peter Bandlien og Anine Ødegaard fremførte imponerede improvisert arbeid.

Denne kvelden fikk vi også høre rap av Johannes Brunsberg og Ilham Zhiyan, og Eirik Kosberg spilte et verk på trombone.

Det ble også stilt ut kunst, skulpturer og animasjonsfilm laget av elevene på Bjertnes ble vist for en fullspekket sal i Kulturverket Flammen.

Også ved UKM Asker var det mange innslag fra Prosjekt Gnist.

PROSJEKT GNIST - EN MUSIKALSK ANASTROFE

Frem mot den ferdige forestillingen ble aktører fra hele Nittedal engasjert. Vokalansemblet begynte å øve på repertoar allerede 5 måneder før selve forestillingen. I vokalgruppen fant man ungdommer fra 13 -23 år og besto av sangere hentet fra Trollskogen barne- og ungdomsteater, Stablo Ungdomsteater, Nittedal barne- og ungdomskor, Soul Teens, sangelever i kulturskolen og elever som har vært med på Syng live og UKM Nittedal.

Også korps og musikere fra kulturskolen ble engasjert og lokale stjerneskudd som ble plukket opp i grunnskolen fikk være med videre i prosessen. Ved Danseverket arbeidet dansere og koreografer med å oversette tekst og historie til bevegelse.Da forestillingen begynte å nærme seg ble alle aktører samlet på Kulturverket Flammen. Aktører som 4x4 gruppen, Nittedal Taekwondoklubb, Korps og musikere møtte hverandre og jobbet sammen med Arne Berggren og Hasse Hjortek.Bak sceneteppet jobbet sceneteknikere på spreng, men også på scenen var det flere lokale helter som bidro til at forestillingen skulle gå på skinner. Kristine var med på å flytte rundt og bevege på kulissvegger for å skape liv på og overganger på scenen. Hun var også med på å skrive noen av tekstene som ble fremført av skuespillere og musikere. På spørsmål om hva hun likte best med å være med i prosjektet svarte hun at det var gøy å se hvordan alle bitene til slutt falt på plass, at prosjektet var så stort og at kulturminister Trine Skei Grande var på premieren for å se hva de hadde fått til.

Anne Mette Johannesen har vært lokal prosjektleder i Nittedal. På spørsmål om hva hun likte best ved forstillingen svarte hun at det er "vanskelig å plukke ut et øyeblikk da jeg synes forestillingen i sin helhet var en rørende og berørende opplevelse med utrolig gåsehudfaktor, sjarme og en gjennomgående kvalitet." Videre forteller hun at hun er "så utrolig stolt over at Nittedal fikk være med på denne reisen, og for måten vi løste oppgaven på."