Barna forteller proffene

Våren 2018 bestemte Den kulturelle skolesekken i Akershus (DKS), Ung kultur møtes (UKM) og Norsk kulturskoleråd (NKR) for å iverksette et samarbeidsprosjekt hvor målet var å få de tre organisasjonene til å samhandle tettere i en kommune.

Alle de tre organisasjonene jobber med kultur ut mot de samme barna og unge. NKR står for opplæring gjennom lokale kulturskoler, UKM står for en utøvende arena for barn og unge, og DKS sørger for at barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolene.

Det ble sendt ut en invitasjon til alle kommunene i Akershus hvor de kunne søke om å få delta i prosjektet og av de som søkte ble Nittedal kommune valgt som pilotkommune.

Blekk.jpg

For å samle seg om prosjektet, hyret prosjektet inn to svenske kunstnere som har lang erfaring med slike store prosjekter. Teaterregissør Arne Berggren og komponist Hasse Hjortek. Sammen er de kunstnerisk ansvarlige for prosjektet som, etter at Nittedal ble valgt, fikk navnet Prosjekt GNIST. 

 

Disse to, skal med utgangpunkt i kunst produsert av elever i Nittedal, sette sammen en forestilling som skal settes opp i Kulturhuset Flammen av og med lokale krefter, barn og unge, frivillige organisasjoner og profesjonelle utøvere.

IMG_0424.JPG

Sammen med kunstnere fra ulike kunstfelt vil de to gjennom skoleåret 2018/2019 besøke fire trinn ved tre skoler i Nittedal, Ulverud skole, Nittedal ungdomsskole og Bjertnes VGS. Her vil de besøke over 350 elever til sammen som alle vil få oppleve å jobbe sammen med kunstnere innen musikk, litteratur, visuell kunst og animasjon.

 

Alt det elevene produserer vil bli samlet inn og brukt i prosessen videre med å lage materialet til en forestilling som vil bli satt opp i Kulturverket Flammen i september.

Verksteder

Hva skjer når barn og ungdom får skape en ny verden? I møte med elevene har kunstnerne tatt utgangspunkt i hva som skjer etter Ragnarok. Med fri fantasi får elevene skape en ny verden gjennom verksteder innenfor musikk, visuell kunst, litteratur, film og foto. Verkstedene holdes av profesjonelle kunstere fra de forskjellige fagområdene. 

Melk2
Maling2
Maling
Jenter
IMG_0480
IMG_0463
IMG_0499
IMG_0455
IMG_0424
16
15
6
2